YouTube Facebook Google+
Navrchol.sk
100% Adrenalín

Menu:

  Anketa:

Nahrávam...

  Adrenalínové fórum:
Prvé adrenalínové fórum

Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie je veľmi atraktívnou formou alpského lyžiarskeho športu, majú spoločné korene. Na prelome 19. a 20. storočia, ešte pred uskutočnením prvého slalomu, sa začali vlastné dejiny tohto športu. Nie však v krajine neobmedzených možností, ako sa mnohí mylne domnievajú, ale v alpských krajinách. Za "otca" akrobatického lyžovania sa považuje Mathias Zdarsky, rodák z Moravy a zakladateľ alpskej techniky lyžovania, vynálezca prvého použiteľného viazania pre alpské terény. Na svahoch svojej vyvolenej krajiny Lilienfeld ohromil svojich priateľov premetmi na paliciach a voľnými saltami a  položil tým základ pre tento spôsob lyžovania.

Dlhé desaťročia vládol názor, že je to nebezpečný šport, a preto je nevhodný pre širokú verejnosť. Na druhej strane bolo vyznamenaním, ak niekto vedel vykonať rôzne umelecké kúsky na lyžiach. S narastajúcim významom alpského pretekárskeho lyžovania a jeho prijatím medzi olympijské športy sa akrobatické lyžovanie dostáva do úzadia. Po druhej svetovej vojne si mnohí Európania skúšajú založiť novú existenciu v USA. Najprv boli učiteľmi lyžovania a od roku 1950 zabávajú americké obyvateľstvo predvádzaním svojich kúskov na lyžiach. Jedným z nich bol i "Art" Furrer z Oberwallisu (švajčiarsky kantón). Tým sa akoby znovu objavilo akrobatické lyžovanie. Vznikli prvé "šou", o ktoré mali veľký záujem najmä americké médiá a reklamné podniky, a to nabádalo Američanov k napodobňovaniu akrobatických prvkov. Práve "Art" Furrer sa stal veľkou televíznou hviezdou v USA. Rýchlo sa však zistilo, že tento prudko rozvíjajúci sa šport nemôže byť postavený len na reklamách a "šou", a preto mu dali prvé pravidlá a do popredia sa dostáva športový výkon.

Popri už spomínaných pionieroch akrobatického lyžovania boli na štarte prvých pretekov v USA aj európski lyžiarski akrobati. Medzi nimi napríklad Fuzzy Garhammer z Bavorska (v roku 1971 víťaz prvých oficiálnych Majstrovstiev sveta v Colorade), Francúz Henri Authier, Manfred Kastner z Rakúska a Hans Ettlin, bývalý olympijský gymnasta. Práve oni boli tí, ktorí po desiatich rokoch úspechov v zámorí preniesli tento spôsob lyžovania do svojej vlasti a tam sa snažili o jeho rozšírenie.

V roku 1971 sa oddeľujú tri disciplíny akrobatického lyžovania: akrobatický zjazd (moguls, hot-dog), skoky (air), balet (acro-ski). Následne boli na pretekoch oprávnení štartovať len pretekári  s licenciou. V roku 1973 bol po prvýkrát usporiadaný Európsky pohár v Sudelfeld/Bayerischzelle. Od tohto momentu si akrobatické lyžovanie našlo svoje stabilné miesto v Európe. Zakladali sa zväzy a už v sezóne 1974/75 sa uskutočnilo dvanásť medzinárodných pretekov v alpských krajinách. V roku 1978 oficiálne uznala Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) akrobatické lyžovanie a už sa pravidelne usporadúvajú Majstrovstvá sveta a Európy. Pod patronátom FIS sa od roku 1981 konajú každoročne preteky svetového pohára. Nastal prudký rozmach tohto športu a už v roku 1988 na Olympijských hrách v Calgary bolo akrobatické lyžovanie uvedené do programu hier ako ukážkový šport. Konkrétne išlo o disciplíny skoky a akrobatický zjazd. Oficiálne boli tieto disciplíny prijaté do programu už o štyri roky neskôr vo francúzskom Albertville, kde bol balet ako tretia disciplína ukážkovým športom, no nikdy sa už na olympijských hrách neobjavil. V tejto disciplíne tu súťažila i slovenská pretekárka Zuzana Smierčáková, ktorá obsadila 16. miesto. Balet po nezaradení medzi olympijské športy zmenil názov na acro-ski, no stal sa pre mnohých pretekárov a hlavne sponzorov nezaujímavým a jeho budúcnosť je nejasná. Naopak, skoky a akrobatický zjazd zaznamenali prudký vývoj vpred, hlavne v technickej zložitosti predvádzaných prvkov.

So zvyšovaním náročnosti rastie i záujem verejnosti o tento šport. Pred touto sezónou FIS prijala ako oficiálne disciplíny akrobatického lyžovania big-air, ski-cross a half-pipe. Tieto tri spomenuté disciplíny majú značnú obľubu medzi divákmi a určite budú príjemným spestrením i pre samotných akrobatov.

Akrobatické lyžovanie

Na Slovensku začalo akrobatické lyžovanie písať históriu ešte v bývalej ČSSR. Bolo to v roku 1975, keď na X. kongrese Interski na Štrbskom Plese boli prevedené prvé ukážky tohto športu. V roku 1981 vznikol prvý oddiel Slávia Filozof Bratislava a o rok neskôr oddiel zameraný na mládež TJ Vernár. Jeho trénerom sa stal Fridrich Laincz, neskôr reprezentačný tréner. Postupne boli vyškolení prví tréneri a rozhodcovia a v roku 1986 sa konali prvé neoficiálne Majstrovstvá ČSSR v Šumperku. Na Slovensku vznikajú ďalšie oddiely v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Dobšinej, Liptovskom Mikuláši. Tieto však vplyvom spoločenských zmien a ekonomickej situácie do polovice 90. rokov úplne zanikajú a Poprad sa stáva jedinou baštou akrobatického lyžovania na Slovensku. Najvýznamnejším oddielom  v ČSSR, ČSFR a neskôr i v SR bol oddiel TJ Partizán Vernár, neskôr TJ Mladosť Poprad a tesne pred vznikom ČSFR TJ ČH Poprad. V roku 1990 prešiel pod ŠKP PS Poprad ako Freestyle Ski Club Poprad (FSC). Prvé preteky tento oddiel zorganizoval v roku 1986 ako 1. neoficiálne Majstrovstvá východoslovenského kraja. Za roky svojho pôsobenia vychoval tento oddiel mnoho reprezentantov a majstrov ČSSR, ČSFR i SR, ktorí sa presadili i v medzinárodnej konkurencii. Hlavným trénerom v  klube bol priekopník akrobatického lyžovania na Slovensku Fridrich Laincz. Medzi medailistov z medzinárodných súťaží, ktorých tento oddiel vychoval, patria: Norbert Laincz, Zuzana Smierčáková (účastníčka ZOH ’92), Stanislav Majdán. Po nezhodách v FSC Poprad vzniká v roku 1996 s podporou SLZ nový klub Freestyle ski profi team Poprad (FSPT). Trénerom sa stáva Peter Červeň a súčasne sa stáva nástupcom F. Laincza pri reprezentácii. Oddiel (FSC) mení poslednýkrát názov na Klub akrobatického lyžovania (KAL). Postupne však prestáva vyvíjať činnosť a od roku 1998 existuje na Slovensku len jediný klub (FSPT). V roku 2000 dostal  možnosť usporiadať po prvý raz na Slovensku Európsky pohár v akrobatickom zjazde. Dopadol úspešne a v roku 2003 sa usporiadal po tretíkrát. Pre sezónu 2003/2004 bolo Slovensko zaradené ako kandidát usporiadania Svetového pohára  v akrobatickom zjazde.

Akrobatické lyžovanie

V súčasnosti existuje na Slovensku nový klub Freestyle ski team (FST), v ktorom pôsobia Stanislav Majdán a Eva Šidlovská. Tento klub však veľmi nepracuje s mládežou, a tak jediným klubom, kde sa mládeži venuje pozornosť, je FSPT Poprad. Jeho členmi sú všetci ostatní reprezentanti SR, vrátane juniorov (Poľan, Liskay, Staš).